Entegre Yönetim Sistemi

ÖZKA İNŞAAT A.Ş.,  Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri’nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi’ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.

ÖZKA İNŞAAT A.Ş. olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkemizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda;

-  Üst yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen ve sürekli iyileştirilebilen bir Entegre Yönetim Sistemi’ni sürdürmeyi,

- Ürün, hizmet ve faaliyetlerimizin; çalışanlarımıza, çevreye, kalitemize etkilerini ve risklerini değerlendirip ortadan kaldırarak; Kalite, Çevre ve İSİG performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

-  Kalite, Çevre ve İSİG ile ilgili ulusal yasalara, standartlara, organizasyonun kabul ettiği diğer şartlara uymayı ve uluslararası düzenlemelere saygılı olmayı,

-  İş kazaları, çevre kazaları, meslek hastalıkları ve faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkabilecek kirliliğin önlemesi ve çevrenin korunması için gerekli düzeltici tedbirleri almayı,

- Gerekli tasarruf tedbirlerini alarak doğal kaynak kullanımını azaltmayı,

-  Çalışanlarımızda ve tedarikçilerimizde; Kalite Sistemi, Çevre ve İSİG bilincini geliştirmek için gerekli eğitim ve etkinlikleri yapmayı,

-  Üretimimizde, kalitemizde, tedarikçi, müşteri ve çalışanlarımızla ilişkilerimizde; Kalite, Çevre ve İSİG Yönetim Sistemleri gereklerinin yol göstericimiz olacağını,

-  Entegre Yönetim Sistemi’mize tüm çalışanlarımızın katılımını sağlamayı,

taahhüt ederiz.

GENEL MÜDÜR