Ordu Ünye Çevre Yolu

İşveren/İdare

Karayolları Genel Müdürlüğü (Samsun) 7. Bölge Müdürlüğü

Proje Adı

Ünye Çevre Yolu Km:86+029-99+545 Arası Ve Bağlantı Yollarında Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel Ve Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Vs.

Proje Kapsamı

Toprak işleri, Sanat yapıları, Üstyapı işleri, Viyadük ve Köprü imalatları

Sözleşme Tarihi

11.10.2012

Açıklama

2x2 ve 13 km uzunluğa sahip Ünye Çevre Yolu Projesi'nde yapılan bazı önemli işler 710.000 m3 toprak hareketi, 65.000 m3 beton işi, 190.000 t BSK uygulaması, 290.000 t plent-mix temel uygulaması ve 235 m uzunluğunda altı açıklıklı viyadük inşaatı şeklinde sıralanabilir.