Pehlivantaşı - Kalkandere (Dokap) Yolu

İşveren/İdare

Karayolları Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü

Proje Adı

Rize - Pehlivantaşı - Kalkandere (Dokap) Yolu

Proje Kapsamı

Rize - Pehlivantaşı - Kalkandere (Dokap) Yolu Km: 0+000 - 18+520,20 Arası Toprak İşleri, Sanat yapıları, Köprü İşleri, Tünel İşleri Ve Üstyapı İşleri Yapılması (İkmal) İşi

Sözleşme Tarihi

17.07.2017

Açıklama

1.050 m tüneli de kapsayan 18,5 km uzunluğunda 2x2 yol inşaatı projesinde başlıca olarak 4.700.000 m3 toprak hareketi, 994.000 m3 ocak taşı ve 140.000 m3 beton işi, toplam 265 m uzunluğunda viyadük inşaatı, 150.000 t asfalt ve 300.000 t plennt-mix temel ve alttemel imalatı yapılacaktır.